หลักประกันประเภทเรือ

          ธนาคารรับ ??เรือทุกชนิดที่มีใบทะเบียนเรือไทย?? เป็นหลักประกัน  โดยเรือที่ต้องมีทะเบียนเรือไทย คือ เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 5 ตันกรอสขึ้นไป (ตันกรอส(Gross Tonnage) เป็นตันปริมาตรคือขนาดของเรือทั้งลำ โดย 1ตันกรอสจะเท่ากับ 100 ลูกบาศก์ฟุต)

          ตามกฎหมายเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 5 ตันกรอสขึ้นไปผู้เป็นเจ้าของต้องขอจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า ถ้าไม่จดทะเบียนถือเป็นเรือผิดกฎหมาย ดังนั้น เรือเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมี ??ใบทะเบียนเรือไทย?? และจดทะเบียนจำนองได้ที่กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม หรือที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

1. เรื่อบรรทุกสินค้า (Cargo Vessel)

Cargo Vessel-01

 2. เรือคอนเทนเนอร์ (Container Vessel)

cargo-vessel

3 เรือโดยสารท่องเที่ยว (Cruiser)

cruiser

4 เรือข้ามฟาก (Ferry Boat)

ferry-boat

   5 เรือประมง (Fishing Boat)

fishing-boat2

   6 อู่ลอย (Floating Dock-Dry Dock)

floating-dock

   7 เรือบรรทุกแก๊ส (Gas Carrier)

Gas Carrier-01

Gas Carrier-02

8 เรือขุดเจาะ (Jack up Drilling Rig)

      Jack up Drilling Rig-04

9 เรือบดเหล็ก (Lighter)

Lighter-01

10 เรือบรรทุกน้ำมัน (Oil Tanker)

Oil Tanker-01

11 เรือดันลากจูง (Tug-Tow Boat)

tug-tow-boat