หลักประกันประเภทอพาร์ตเมนต์

         อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) หมายถึง อาคารพักอาศัยเพื่อเช่า ซึ่งจะเป็นที่พักอาศัยหรืออาคารพักอาศัยที่ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์แค่เพียงเช่าพักเท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารนั้นยังเป็นของเจ้าของอพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) เพียงคนเดียว และทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นต้องปฏิบัติตามในกฏระเบียบที่อพาร์ทเมนท์กำหนดไว้ อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) ในบางแห่งจะกำหนดระยะเวลาการเข้าพักที่แน่นอน ลักษณะของ อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) จะเป็นตึกสูงไม่เกิน 5 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องอยู่อาศัยจำนวนหลายห้องแล้วแต่ขนาด อาศัยอยู่กันหลายครอบครัว มีทางเข้าออก ทางขึ้น-ลง ทางเดินและส่วนอื่นๆ ร่วมกัน

apartment-01

 

apartment-02