หลักประกันประเภท บ้านแฝด

        บ้านแฝด : เป็นรูปแบบผสมระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮ้าส์ ลักษณะของบ้านแฝดโดยทั่วไปก็คือ เป็นบ้าน 2 หลังมีฝาบ้านด้านหนึ่งติดกัน สร้างขึ้นเป็นคู่ บ้านแฝดมีบริเวณคล้ายบ้านเดี่ยวแต่น้อยกว่า

twinshouse-01  

          กฎหมายกำหนดให้บ้านแฝด ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 35 ตารางวา บ้านแฝดคู่หนึ่งต้องมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 16 เมตร โดยแบ่งข้างละ 8 เมตร

twinshouse-02

 

          ปัจจุบันบ้านจัดสรรโครงการใหม่นิยมทำบ้านแฝด โดยขยับผนังของแต่ละบ้านออกห่างจากรั้ว หรือผนังบ้านไม่ติดกัน จะมีเพียงคานเท่านั้นที่เชื่อมติดกัน อาจะเป็นบริเวณโรงรถหรือห้องครัว เป็นต้น ข้อดีคือทำให้แต่ละหลังมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนก่อน บ้านแฝดปัจจุบันหากดูเผินจะคล้ายบ้านเดี่ยวมาก และเป็นที่นิยมกันมากทั้งผู้สร้างและผู้ซื้อ

twinshouse-03