หลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว

          บ้านเดี่ยว : บ้านเดี่ยวแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแบบบ้านในฝันของทุกคน เพราะบ้านเดี่ยวให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย มีความปลอดภัย เพราะมีรั้วรอบขอบชิด มีพื้นที่ว่างรอบบ้านที่ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่ง สบาย ที่สำคัญ สำหรับบางคน บ้านเดี่ยวสามารถบ่งบอกถึงความมีฐานะได้ในระดับหนึ่งด้วย (แล้วแต่ขนาด ความหรูหรา และราคาของบ้าน)


detachedhouse-01

       การจัดสรรโครงการบ้านเดี่ยวนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา โดยที่ดินต้องมีหน้ากว้างติดถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ลึก 20 เมตร  

detachedhouse-02

             บ้านเดี่ยวมีตั้งแต่ บ้านเดียว แต่โดยทั่วไปแล้วบ้านเดี่ยวจะเป็นบ้าน 2 ชั้น ส่วนบ้านเดี่ยว 3 ชั้นก็มีให้เห็นบ้างในบริเวณที่ที่ดินมีจำกัดหรือ มีราคาสูงมาก          

detachedhouse-03