หลักประกันประเภท ทาวน์เฮาส์

       ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม หรือ บ้านแถว คือ ตึกที่ปลูกติดต่อกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป โดยใช้ฝาร่วมกันด้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไป   ตามกฎหมายกำหนดให้มีความสูงไม่เกิน  3 ชั้นและต้องใช้เพื่อสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น  มีบริเวณที่ว่างหน้าบ้านอาจใช้เป็นที่จอดรถหรือทำประโยชน์อย่างอื่น

townhouse-01 

        ตามกฎหมายกำหนดให้ทาวน์เฮ้าส์ ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 16 ตารางวา มีขนาดหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 4 เมตร ตัวตึกอยู่ลึกเข้ามาจากริมถนนอย่างน้อย 3 เมตร ด้านหลัง 2 เมตร

 townhouse-02

        นอกจากนี้ยังกำหนดความยาวของแต่ละแถวหรือบล็อกไว้ไม่เกิน 40 เมตร ทำให้สามารถสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกละกี่หลังก็ได้เมื่อมีความยาวถึง 40 เมตรเมื่อไหร่ก็ให้เว้นเป็นที่ว่าง แล้วค่อยสร้างขึ้นบล็อคใหม่

 townhouse-03

  

 townhouse-04